top of page
1-תמונה שעור תנועה  3.jpg

צלם: עומר עוזיאל

שיעורי תנועה

שיעורי התנועה מבוססים על שיטת אילן לב שהינה שפת תנועה חדשה מרעננת ומפתיעה. 

משפרת גמישות ופותחת חסימות פיזיות ורגשיות.

מרחיבה טווחי תנועה 

שפה המשחררת מתבניות קודמות ומוכרות

זו חוויה פיזית / נפשית המעוררת הנאה שמחה והשראה.

מעוררת לחקירה תנועתית וגילוי אפשרויות בלתי צפויות, באמצעות דימויים משתנים ומלאי דמיון.

השיעורים אפקטיביים גם למי שזו הפגישה הראשונה שלו עם עולם התנועה, ובוודאי למי שתנועה מדברת  לליבו. השיעורים מתקיימים בסטודיו ו/או באונליין, במפגשים אישיים או בקבוצה. ניתן גם לקבוע מפגשים אישיים לשיעורי תנועה המכוונים לבעיות או מצוקות ספציפיות ומתן תרגילים להמשך תרגול עצמי בבית.  

____ ______ ___ ונג בריטריט.jpeg

 הדרכת צ'י קונג 

תרגול לשם בריאות הגוף והנפש המביא לשיפור באיכות וברמת האנרגיה מדי יום ביומו. בשיעורים נלמד סדרות צ'י קונג המכוונות להיטיב עם הגוף כולו, ונתרגל צ'י קונג כמדיטציה בתנועה. על פי גישתו המעמיקה, רחבת האופקים והייחודית של מורי אמיר פרלמן , בביה"ס מדיקל צ'י קונג ישראל.
 

"דלת שנמצאת בשימוש תדיר ציריה אינם מחלידים לעולם" חווא-טו.
 

www.mqgisrael.com

bottom of page